Over Kloostersland

We ontlenen de naam van onze coöperatie aan het vroegere en hedendaagse Kloosters bij Oirschot, dat oorspronkelijk verwijst naar een groepje of cluster van ‘afgesloten, omheinde akkers’ (kloosters). In dit land van Kloosters erkennen en respecteren we de eigenheid van onze mensen en percelen en nemen we samen verantwoordelijkheid voor de maatschappij en het landschap. In Coöperatie Kloostersland werken we samen aan maatschappelijke thema’s die ons allen aangaan, maar onze individuele vermogens te boven gaan. Kloostersland bevindt zich tussen Tilburg en Eindhoven en strekt zich vanuit Kloosters als een kristal uit naar het landelijke gebied ten noorden en zuiden.

Coöperatie Kloostersland wil bewoners en gebruikers van het gebied faciliteren bij lokale waardecreatie, bij het behouden van waarde voor het gebied. Kloostersland is er voor het algemeen nut en om te voorzien in de behoeften van de leden. Samen zorgen we voor structuurversterking in het gebied, pakken we maatschappelijke problemen aan en bevorderen we brede welvaart. We proberen een gezamenlijke visie op een goede toekomst naar voren te halen, vandaag al in de praktijk te brengen: samen, inclusief, zorgzaam, waardig, leefbaar, duurzaam, natuurinclusief, lerend, en innovatief.

Als coöperatie proberen we compleet en inclusief te zijn. We staan open voor een grote diversiteit aan thema’s en de onderlinge relaties. Met een integrale benadering willen we komen tot meervoudige waardecreatie voor thema’s zoals: water, energie, grond, lucht, voedselproductie, natuur, biodiversiteit, wonen, leren, werken, zorg, digitalisering en mobiliteit. We hanteren daarbij een breed begrip van waarde. Zo heeft bijvoorbeeld water in het gebied meer waarde als het veilig, schoon en op het juiste moment beschikbaar is. Het vertegenwoordigt ook waarde als het gebied voor essentiële zaken zelfvoorzienend is met korte aanvoerlijnen voor (bio-based) materialen, voedsel en energie. Het vergroot de weerbaarheid, veerkracht en zelfredzaamheid van het gebied. Ook het laagdrempelig toegankelijk en beschikbaar maken van (basis)voorzieningen, maakt dat iedereen (waardig) kan meedelen in de vruchten van het gebied.

Leren, experimenteren en delen van kennis en inzichten staan voor ons centraal. We zullen onze rol nog moeten vinden en kunnen niet alles tegelijk. We versterken wat al goed is, initiëren en faciliteren wat ontwikkeld kan worden. We gaan op zoek naar middelen en financiering en bundelen deze ten behoeve van het gebied. We ontwikkelen voor het gebied relevante (economische) activiteiten, waarmee tevens de continuïteit van de organisatie kan worden gewaarborgd. We realiseren en beheren gemeenschappelijke gronden, infrastructuren, voorzieningen en goederen.

We nodigen bestaande overheden, instituten en bedrijven uit zich met het gebied te verbinden en samen te werken vanuit gemeenschappelijke principes en uitgangspunten. Samen kunnen we nieuwe structuren en vormen ontwikkelen ter ondersteuning van lokale soevereiniteit, besluitvorming en geld- en waardestromen ten behoeve van (opgaven in) het gebied. We zoeken daarvoor nadrukkelijk aansluiting bij de lokale, nationale en Europese transitiekaders.